RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TINGKATAN 4

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

AKTIVITI

NILAI

Minggu 1
3 – 7 Januari
Tunjang 1
Kecergasan
-Daya Tahan Kardiovaskular
-Merentas Desa dan Aspek-aspek Keselamatan

1.1       Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular
1.2       Menjelaskan  kepentingan system kardiovaskular dalam melakukan aktiviti yang tempoh yang panjang

-Menyenaraikan
kebaikan dan
keburukan larian
merentas desa
Bekerjasama
Berkeyakinan diri
Minggu 2

10 – 14 Januari
PENILAIAN KECERGASAN
SEGAK
Ujian Pra
1.1     Melakukan akitiviti ujian dengan perlakuan yang betul.
1.2 Mengetahui tahap   kecergasan fizikal diri.
Naik turun bangku
Tekan tubi
Ringkuk tubi separa
Jangkauan  melunjur

Bertanggungjawab
Bersungguh-sungguh
Berdisiplin
Jujur
Minggu 3

17 – 21 Januari


PENILAIAN KECERGASAN
SEGAK
Ujian Pra
1.1     Melakukan akitiviti ujian dengan perlakuan yang betul.
1.2 Mengetahui tahap   kecergasan fizikal diri.
Naik turun bangku
Tekan tubi
Ringkuk tubi separa
Jangkauan  melunjur

Bertanggungjawab
Bersungguh-sungguh
Berdisiplin
Jujur
Minggu 4

24 – 28 Januari
Tunjang 2
Kemahiran
-Lari Berpagar

1.1     Melakukan kemahiran asas dalam acara lari berpagar
1.2     Menyatakan fasa-fasa dalam acara lari berpagar

-Dapat melakukan
larian berpagar
dengan baik
-Mengenali beberapa
perbezaan antara larian acara 110 dan
400 meter

Bekerjasama
Bertanggung jawab
Minggu 5

1-5 Februari

CUTI TAHUN BARU CINA
BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

AKTIVITI

NILAI

Minggu 6

7 – 11 Februari
Tunjang 1
Kecergasan
-Daya tahan kardiovaskular
-Senamrobik dan latihan litar

1.1 Memahami konsep
daya tahan
kardiovaskular
1.1     Memahami prinsip-
prinsip latihan.
-Melakukan tujuh jenis senaman berbentuk Dalam satu litar

Menghargai diri
sendiri
Toleransi
Bekerjasama
Minggu 7


14 – 18 Februari
Tunjang 1
Kecergasan
-Daya tahan kardiovaskular
-Sistem pengaliran darah
-Kepentingan daya tahan kardiovaskular

1.1 Menyatakan kaitan
antara system
pengaliran darah dan
jantung
I.2 Menjelaskan
kepentingan daya tahan
kardiovaskular
Membincangkan
kaitan antara system pengaliran darah dan jantung
Membincangkan
kesan fisiologi hasil daripada latihan daya
tahan Kardiovaskular
secara Kumpulan.
-Melayari laman web  berkaitan dengan latihan daya tahan
kardiovaskular

Bekerjasama
Sabar
Bertanggungjawab
Minggu 8

21 – 25 Februari
Tunjang 2
Kemahiran
-Lompat Jauh
Fasa lari landas, fasa lonjakan, fasa layangan dan fasa mendarat

1.1     Mengenalpasti tahap ansur maju yang diperlukan dalam acara lompat jauh
1.2     Menganalisis fasa pergerakan dalam acara lompat jauh

-Larian, lonjak dan langkah
-Mencari kaki yang kuat
-Lompat dua kaki dan lentik untuk mendarat

Bekerjasama  Bertanggungjawab

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

AKTIVITI

NILAI

Minggu 9

28 Februari – 4 Mac
Tunjang 1
Kesihatan diri dan keluarga
-Perasaan
-Emosi remaja
-Faktor dan  kesan

1.1 Memahami dan
mengawal emosi
1.2 Perubahan fisiologi
dalam tubuh yang
menyumbang kearah
perubahan emosi


Kesedaran
Toleransi
Minggu 10

7 – 11 Mac
Tunjang 1
Kecergasan
-Daya tahan otot
-Definisi dan fungsi isometric serta kesan latihan

1.1 Mengetahui aktiviti-
aktiviti khusus bagi
membina daya tahan
dan kekuatan
1.2 Dapat merancang
latihan kekuatan tanpa
memerlukan peralatan
yang banyak

-Tekan tubi
-Tekan dinding
-Tarik tangan
-Tolak bahu
Bekerjasama
Bertanggungjawab
Toleransi
14 – 18 Mac
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
Minggu 11

21 – 25 Mac
Tunjang 1
Kecergasan
-Daya tahan otot
-Aktiviti tolak dinding, siku bergayut lutut bengkok
-Kaedah latihan

1.1     Melakukan aktiviti daya tahan otot dengan cara yang betul dan selamat.
1.2     Menyatakan otot-otot utama yang terlibat dalam aktiviti daya
tahan otot

-Melakukan aktiviti
pengucupan isometric
-Melakar dan
melabelkan otot-otot utama yang terlibat semasa aktiviti isometric

Bekerjasama
Toleransi
Bertanggungjawab
Minggu 12

28 Mac –
1 April
Tunjang 2
Kemahiran
-Lompat Kijang
-Fasa lari landas, fasa lonjakan, fasa layangan, fasa mendarat

1.1 Mengetahui prinsip
prinsip mekanik yang
terlibat
1.2 Mengetahui daya dan
Hukum Newton
- Larian
- Lonjak dan langkah
- Mencari kaki yang kuat
Bekerjasama
Bertanggung jawab

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

AKTIVITI

NILAI

Minggu 13

4 – 8 April
Tunjang 1
Kesihatan diri dan keluarga
-Kekeluargaan
-Kebajikan anggota keluarga
-Akibat seks sebelum kahwin

1.1     Membincangkan peranan dan tangungjawab setiap ahli keluarga dalam memelihara kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga
1.2     Membincangkan akibat seks sebelum kahwin


-Perbincangan dalam kumpulan kecil
-Main peranan
-Forum
-Perbahasan
Kasih sayang
Hormat-menghormati
Harga Diri
Kerjasama
Minggu 14

11 – 15 April
Tunjang 2
Kemahiran
-Hoki
-Kemahiran menguis dan mencedok

1.1 Dapat melakukan
cedukan melepasi
rakan dalam jarak 10
meter
1.2 Dapat melakukan satu
kuisan kearah gol dari
tanda penalti


-Menceduk dan
mengkuis
Berkerjasama
Bertanggung jawab
Interaksi
Minggu 15

18 – 22 April
Tunjang 2
Kemahiran
-Hoki
Kemahiran menggelecek dan menjaga gol

1.1 Dapat melakukan
kilasan tangan untuk
menggelecek  bola
1.2 Dapat menggelecek
secara statik dan
dinamik
1.3     Dapa melakukan
kawalan ke atas gol


-Menggelecek secara individu
-Menganalisis prinsip mekanik yang terlibat
Berkerjasama
Bertanggung jawab
Minggu 16

25 – 29 April
Tunjang 2
Kemahiran
-Hoki
-Undang-undang dan peraturan
-Aspek-aspek keselamatan

1.1     Mengenalpasti tahap ansur maju sesuatu kemahiran dalam permainan hoki
-Menyenaraikan
-Mengkatogerikan
-Membincangkan
-Melakarkan padang
permainan hoki

Berkerjasama
Toleransi
Bertanggungjawab

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

AKTIVITI

NILAI

Minggu 17

2 – 6 Mei
Tunjang 1
Kecergasan
-Kekuatan otot
-Memanjat tali, Half Squat Jump, tekan tubi sambil menepuk tangan dan baring, angkat kaki lutut bengkok

1.1 Melakukan sekurang-
kurangnya tiga aktiviti
kekuatan otot dengan
cara yang betul dan
selamat
Membincangkan
kepentingan latihan kekuatan otot dalam
permainan
Membincangkan
aspek-aspek
keselamatan dalam aktiviti kekuatan otot
secara berkumpulan

Bertanggungjawab
Bekerjasama
Minggu 18

9 – 13 Mei
Tunjang 1
Kecergasan
-Kekuatan otot
-Kaedah dan kesan latihan serta aspek-aspek keselamatan


1.1     Menghuraikan faedah latihan kekuatan otot
1.2     Mengenalpasti kesan latihan kekuatan otot ke atas latihan
-Berbincang dalam kumpulan.
-Menyenaraikan
faedah latihan
kekuatan otot
Bertolak ansur
Bertanggungjawab
Bekerjasama
Minggu 19
16 – 20 Mei
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011
Minggu 20
23 – 27 Mei
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2011
28 Mei – 12 Jun
CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2011
Minggu 21

13 – 17 Jun
Tunjang 2
Kemahiran
-Rekreasi
-Perkhemahan
-Aspek keselamatan

1.1 Mengetahui asas-asas
yang perlu dipatuhi
sebelum menjalankan
sesuatu perkhemahan
1.3     Aktiviti sebelum semasa dan selepas perkhemahan

-Menyenaraikan
-Menerangkan
Bekerjasama
Bertanggung jawab
Interaksi

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

AKTIVITI

NILAI

Minggu 22

20 – 24 Jun
Tunjang 2
Kemahiran
-Tenis
-Kemahiran Grip dan pukulan hadapan

1.1     Melakukan kemahiran asas dalam permainan tenis dengan betul dan selamat
1.2     Mengenalpasti tahap ansur maju sesuatu kemahiran

-Perlakuan secara
berpasangan
-Menyenaraikan
kemahiran asas dalam tenis
Bekerjasama
Bertolak ansur
Minggu 23

27 Jun –
1 Julai
Tunjang 2
Kemahiran
-Tenis
-Kemahiran kilas, volley dan servis

1.1 Melakukan kemahiran
asas dalam permainan
tenis dengan betul dan
selamat
1.2 Mengenalpasti tahap
ansur maju sesuatu
kemahiran
-Pukulan volley
-Perlakuan secara
berpasangan
Berdaya saing
Disiplin
Semangat berpasukan
Minggu 24

4 – 8 Julai
Tunjang 2
Kemahiran
-Tenis
-Kemahiran smash dan lob
-Undang-undang dan peraturan
1.1 Memperolehi
pengetahuan dalam
undang-undang dan
peraturan seterusnya
dapat mengadili
permainan.
-Menyenaraikan
peraturan am tenis
Jujur
Bertanggungjawab
Keyakinan
Minggu 25

11 – 15 Julai
PENILAIAN KECERGASAN
SEGAK
Ujian Pos
1.1     Melakukan akitiviti ujian dengan perlakuan yang betul.
1.2 Mengetahui tahap   kecergasan fizikal diri.
Naik turun bangku
Tekan tubi
Ringkuk tubi separa
Jangkauan  melunjur
Bertanggungjawab
Bersungguh-sungguh
Berdisiplin
Jujur
Minggu 26

18 -22 Julai
PENILAIAN KECERGASAN
SEGAK
Ujian Pos
1.1     Melakukan akitiviti ujian dengan perlakuan yang betul.
1.2 Mengetahui tahap   kecergasan fizikal diri.
Naik turun bangku
Tekan tubi
Ringkuk tubi separa
Jangkauan  melunjur

Bertanggungjawab
Bersungguh-sungguh
Berdisiplin
Jujur
Minggu 27

25 – 29 Julai
Tunjang 3
Kesukanan
-Pengurusan Sukan
-Dasar Sukan Negara
-MSSM dan Teknologi Maklumat dalam sukan

1.1 Mengetahui tentang
kepentingan sukan
untuk pembangunan
negara
1.2 Sumbangan sukan
kearah kecemerlangan
Masyarakat

-Membanding
-Membeza dan
-Membuat kesimpulan
Cekal
Tabah

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

AKTIVITI

NILAI

Minggu 28

1 – 5 Ogos
Tunjang 1
Kesihatan Diri dan Keluarga
-Kesenggangan, rehat, istirehat dan tidur
-Konsep dan faedah
-Merancang aktiviti sebagai pengisian

1.1     Menyatakan konsep kesenggangan, rehat, istirehat dan tidur
1.2     Menyenaraikan faedah kesenggangan, rehat, istirehat dan tidur.
1.3     Memilih dan merancang aktiviti kesenggangan, rehat, istirehat dan tidur yang sesuai untuk memenuhi keperluan diri sendiri

-Perbincangan dalam
kumpulan kecil
Tekun berusaha Bekerjasama
Bertolak ansur
Minggu 29

8 – 12 Ogos
Tunjang 2
Gaya Hidup Sihat
-Pemakanan
-Penyakit yang berkaitan dengan tabiat pemakanan
-Pemakanan
-Kekurangan zat makanan mikro dan kesan

1.1 Sebab dan kesan
makanan berlebihan
1.2 Mengenali penyakit
lebih makan
1.3 Mengenali tabiat
makanan rakyat
Malaysia
1.4 Sebab dan kesan
kekurangan zat
pemakanan mikro
1.5 Mengenali penyakit
kekurangan zat
pemakanan mikro
1.6 Mengenali tabiat
makanan rakyat
Malaysia

-Menghubungkait
-Membuat keputusan
Toleransi
Bekerjasama
Minggu 30

15 – 19 Ogos


Tunjang 3
Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran
-Pertolongan Cemas
-Kecederaan Bantu Mula
-ECC dan EAR

1.1 Dapat mendefinisikan
makna pertolongan
cemas dan konsep
bantu  mula
1.2 Mengetahui  akan
prinsip dan prosedur
untuk melakukan ECC
dan EAR

-Menaakul
-Mengumpul maklumat
-Membuat deduksi

Bekerjasama
Bertanggung jawab
Kesedaran

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

AKTIVITI

NILAI

Minggu 31

22 – 26 Ogos
Tunjang 2
Gaya Hidup Sihat
-Pengurusan Konflik dan Stress
-Cara-cara mengatasi konflik dan stress

1.1 Mengetahui cara-cara
untuk meningkatkan
penghargaan  kendiri
1.2 Perkaitan antara
penghargaan kendiri
dan penerimaan orang
lain
-Menganalisis
-Membuat induksi dan
deduksi
-Menyelesaikan
masalah
Tanggung jawab
Toleransi
27 Ogos – 4 Sept
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE IIMinggu 32

5 – 9 September
Tunjang 2
Kemahiran
-Sepak takraw
-Kemahiran mengawal, menimbang dan servis

1.1 Mendedahkan pelajar
kepada kemahiran asas
seperti mengawal,
menimbang dan servis
-Sepak sila
-Menanduk
-Servis

Bekerjasama
Keyakinan
Minggu 33

12 – 16 September
Tunjang 2
Gaya Hidup Sihat
-Penyalahgunaan dadah
-Dasar Dadah Negara
-Agensi Pelaksana Anti Dadah
-Langkah Pengawalan dan Pencegahan

1.1     Menyatakan Dasar Dadah Negara dan Agensi-Agensi yang terlibat dengannya
1.2     Membincang langkah bagaimana pelajar dapat membantu dalam pengawalan dan pencegahan dadah


-Berbincang dalam kumpulan kecil
-Merujuk pelbagai media berkaitan dadah
-Pameran Anti dadah
-Lawatan ke pusat SERENTI
Bertanggungjawab
Ketahanan
Jujur
Sabar
Minggu 34

19 -23 September
Tunjang 2
Kemahiran
-Sepak takraw
-Kemahiran mengumpan, menanduk dan merejam
1.1 Dapat melakukan
tandukan untuk
kawalan  atau serangan

-Memerhati lakuan dan -melakukan tandukan

Bekerjasama
Bertanggung jawab
Minggu 35

26 – 30 September
Tunjang 2
Kemahiran
-Sepak takraw
-Kemahiran menghadang -Undang-undang dan peraturan
-Aspek-aspek keselamatan

1.1 Mengetahui dan
memahami peraturan-
peraturan yang
berkaitan dengan
permainan sepaktakraw
supaya dapat mengadili
permainan
-Mentaksir undang-
undang am
-Perlakuan
menghadang
dilakukan secara
berpasangan
Bekerjasama
Bertanggungjawab

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

AKTIVITI

NILAI

Minggu 36

3 – 7 Oktober
Tunjang 2
Kemahiran
-Gimnastik irama
-Jenis pergerakan dan aspek-aspek keselamatan

1.1     Mengenalpasti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan
1.2     Menyatakan kemahiran asas pusingan badan dan lompatan dalam pergerakan gimnastik irama

-Berbincang dalam kumpulan
-Pusingan badan
-Lompatan
Bekerjasama
Bertanggungjawab
Kesedaran

Minggu 37
10 – 14 Oktober
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011Minggu 38
17 – 21 Oktober
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011Minggu 39
24 – 28 Okt
CUTI SEMPENA PERAYAAN DEEPAVALIMinggu 40

31 Okt –
4 Nov
Tunjang 3
Kesukanan
-Kerjaya dalam sukan
-Status pemain
-Isu-isu dalam sukan
-Isu-isu politik dalam sukan dan permainan
1.1 Dapat membezakan
antara status pemain
amatur,  semi
profesional dan
profesional
1.2 Menamakan beberapa
atlit yang berjaya dalan
bidang sukan dan
kerjaya
1.3 Mengetahui akan
peranan yang
dimainkan oleh ahli
politik
1.4 Mencari pengaruh
1.5 Sumber kewangan
1.6 Minat dan
kesungguhan


Mengkategorikan
-Mengaitkan


Menghubungkait
-Membuat keputusan
Berkeyakinan
Berdikari


Bekerjasama
Bertanggungjawab
Toleransi

BIL. UNIT

TAJUK DAN ISI

OBJEKTIF

AKTIVITI

NILAI

Minggu 41

8 – 11 November
Tunjang 3
Kesukanan
-Etika dalam sukan
-Personaliti dan disiplin diri
Tunjang 3
Kesukanan
-Keselamatan
-Akta dan undang-undang
-Akta Wanita dan Gadis

1.1     Menghuraikan cirri-ciri personaliti ahli sukan yang baik
1.2     Menghuraikan kepentingan disiplin diri dalam membentuk personality ahli sukan yang Berjaya

1.1 Dapat membuat definisi
yang jelas antara akta
dan undang-undang.
1.2 Mengetahui akta wanita
dan gadis negara kita
-Mengumpul maklumat
-Mengenalpasti dan membuat keputusanMengumpul maklumat
-Mengkelas
-Menyenarai
Kesedaran
Toleransi


Amanah
Bertanggung jawab
Kesedaran
Minggu 42

14 – 18 November
Tunjang 2
Kemahiran
Pergerakan Kreatif
-Tema 11-Orientasi ruang, orientasi berpasangan dan berkumpulan
-Tema 13- Penaikan dari lantai dan penaikan tanpa lompatan

Tunjang 2
Kemahiran
-Pendidikan Pergerakan
-Tema 6- Kesedaran aliran
-Tema 7- Kesedaran perkaitan dan orang lain.

Tunjang 2
Kemahiran
-Gimnastik Artistik
-Pola pergerakan-pola
1.1     Mengenalpsti tahap ansur maju yang perlu dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya dilakukan
1.2     Menyatakan komponen kecergasan yang di aplikasikan dalam acara pergerakan kreatif

1.1 Dapat mencurahkan
perasaan dan idea-idea
yang bernas
1.2 Dapat
menghubungkaitkan
antara individu dan
kumpulan

1.1 Dapat melakukan
beberapa latihan
rangkaian termasuk
hamburan.
-Orientasi ruang
-Penaikan dari lantai
-Penaikan tanpa lompatan
-Merancang
-Berimagina si


-Hambur
Kesedaran
Bertanggungjawab
Bekerjasama
Keyakinan0 Comments:

Post a Comment